Latest News

ALLAH KA RABA’MU DA: Mugun’ji Yadda Yayi Karoda Farar Aljana a Dokar Dajin Allah Tirkashi

ALLAH KA RABA’MU DA: Mugun’ji Yadda Yayi Karoda Farar Aljana a Dokar Dajin Allah Tirkashi Wannan Lamari akwai Darasi Mai Yawa a Ciki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button