World News

DaDumi’DuminSa. Yanzu yanzu Dangote ya Zaf’tare Wasu Kayan’sa Don Talakawa su Kara Samun Saukin Rayuwa…

DaDumi’DuminSa. Yanzu yanzu Dangote ya Zaf’tare Wasu Kayan’sa Don Talakawa su Kara Samun Saukin Rayuwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button